404 error

De ystral Dispermix wordt gebruikt waar behalve mengen ook een goede shearkrans dispergeerwerking wenselijk is.

De Dispermix bewerkstelligt een intensieve menging van de gehele batch, in micro- en macrobereik, en dispergeert daarbij direct de volledige tankinhoud. Een extra shearfase komt hierdoor te vervallen.
De menging van het product vindt plaats zonder luchtinslag. De totale tankinhoud, ook hoogvisceuze producten, worden gelijkmatig gemengd en gedispergeerd.
Agglomeraten worden tijdens het mengen verkleind. Het poeder wordt hierbij tot op de oorspronkelijke partikelgrootte gereduceerd en benat

Stuwstraal menger Batch-dispergeren TDS – Zuigmenger Meng- dispergeren Inline-dispergeren Conti-TDS
Mengen
Homogeni-seren
Suspenderen
Emulgeren
Natmalen
Poeder-transport
Poeder-bevochtigen
Poeder-dispergeren