Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam.

Deze voorwaarden zijn op te vragen door op onderstaande link te klikken:
Metaalunievoorwaarden

Anders luidende algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk verworpen.

Metaalunie