Disclaimer

Disclaimer

De informatie die u op deze website vindt, heeft RS Contracting met de grootste zorg samengesteld.Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. RS Contracting kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan RS Contracting niet instaan.

RS Contracting houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen. De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door RS Contracting worden onderhouden. Hoewel RS Contracting uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. RS Contracting stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen.

RS Contracting kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.