110% Mixing solutions

Disclaimer

De informatie die u op deze website vindt, heeft Ystral Benelux met de grootste zorg samengesteld.Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Ystral Benelux kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Ystral Benelux niet instaan.

Ystral Benelux houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen. De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door Ystral Benelux worden onderhouden. Hoewel Ystral Benelux uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Ystral Benelux stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen.

Ystral Benelux kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.