Privacy Beleid

Privacy beleid

Laatst bijgewerkt op 04-Jul-2023
Effectieve datum: 04-Jul-2023

Dit Privacy beleid beschrijft het beleid van RS Contracting BV met betrekking tot het verzamelen, het gebruik en de openbaarmaking van informatie die verzameld wordt wanneer de website (https://www.rs-contracting.nl) wordt bezocht. Indien u informatie ingeeft op onze website (bijvoorbeeld via contactformulier) stemt u in met het verzamelen, het gebruik en het versturen van uw informatie in overeenstemming met dit Privacy beleid. Als u hiermee niet instemt, gebruik dan deze (contact)formulieren niet.

Het Privacy beleid kan zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment gewijzigd worden en zal dan op deze pagina zichtbaar zijn.
We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te verifiëren.

Informatie die we verzamelen:
We verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke informatie:

 • Naam
 • E-mail
 • Mobiel

Hoe uw informatie word gebruikt:
informatie kan gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • Marketing/promotie
 • Verzameling van klantfeedback
 • Ondersteuning
 • Administratieve informatie
 • Gerichte advertenties
 • Beheer van klantbestellingen

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u vooraf om toestemming vragen en uw informatie alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen en alleen voor het doel waarvoor de toestemming is gegeven, tenzij de wet ons anders verplicht.

Hoe we uw informatie delen:
We zullen uw persoonlijke informatie nooit aan derden overdragen zonder uw toestemming, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 • Advertentiedienst
 • Gegevensverzameling en -verwerking

Indien (voor het doel) persoonlijke informatie aan derden wordt overgedragen wordt van derden geeist dat deze informatie alleen mag worden gebruikt voor het doel waarvoor het is overgedragen en niet langer mag worden bewaard dan nodig is voor het vervullen van dat doel. We kunnen uw persoonlijke informatie ook bekendmaken in de volgende gevallen: 1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; 2) om onze overeenkomsten met u, inclusief dit Privacy beleid, af te dwingen; of 3) om te reageren op beweringen dat uw gebruik van de Service inbreuk maakt op rechten van derden. Als de website of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die aan de nieuwe eigenaar wordt overgedragen.

Bewaring van uw informatie:
We bewaren uw persoonlijke informatie bij ons zolang als nodig is om de doeleinden waarvoor het is verzameld zoals uiteengezet in dit Privacy beleid te vervullen. We kunnen bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage volgens de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen zoals het handhaven van juridische rechten, fraudepreventie, enzovoort. Restinformatie en geaggregeerde informatie die u niet direct of indirect identificeert, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten:
Afhankelijk van de geldende wetgeving heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te wissen, een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonlijke informatie met een andere entiteit te delen (overdraagbaarheid), elke toestemming die u aan ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit, en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de geldende wetgeving. U kunt zich ook afmelden voor direct marketingcommunicatie of de profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen via de mail. Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken, of als u de toestemming om dit voor de vereiste doeleinden te verwerken intrekt, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot de services waarvoor jouw informatie werd verzameld.

Cookies en dergelijke:
Om meer te weten te komen over hoe we deze trackingtechnologieën gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze technologieën, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

Beveiliging:
De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen. Daarom kunnen we de beveiliging van enige informatie die u naar ons verzendt niet waarborgen en doet u dit op eigen risico.

Klachten / Functionaris voor Gegevensbescherming:
Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via de e-mail: [email protected]. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving.